- அதிர்ச்சி தரும் J. கோடை அனுமதிக்கிறது என்னை படகோட்டி அவரது ஆபாச குடித்துவிட்டு இந்திய அடி

காட்சிகள்: 245
என் முதலாளி நான் ஒரு விவகாரம் பல ஆண்டுகளாக. நான் அவரை கொல்ல முயற்சி போது நான் திருமணம், ஆனால் அவர் வெறும் கொடுக்க முடியாது. நான் குற்ற உணர்வு மற்றும் எதிர்க்க வேண்டும், ஆனால் அவர் என்னை fucking அவரது நீண்ட டாங். ஆபாச குடித்துவிட்டு இந்திய