நான் அடிமையாகி கொண்ட என் இந்திய வயது வந்தோர் ஆபாச கால்களை தினசரி வழிபாடு

காட்சிகள்: 564
நான் நினைத்தேன் இந்திய வயது வந்தோர் ஆபாச நீங்கள் மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும் போது நீங்கள் வேண்டும் என்றார் சுவைக்க என் அடி. ஆனால் பின்னர் நான் உணர்ந்தேன் உங்கள் நாக்கு அனைத்து மீது என் அழகான சிறிய அடி மற்றும் நன்றாக, நான் அடிமையாகி!